Právo a judikatúra v praxi
facebook
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je prípustné použiť ako dôkaz priznanie obžalovaného v rámci záverečnej reči?

Obžalovaná približne v priebehu jedného roka zasielala poškodenej e-maily a sms správy, a to napriek výzvam, aby s uvedeným konaním prestala. Ide o páchanie činu po dlhší čas?

Je možné zakladať nezákonnosť dôkazu na tom, že príslušníci polície využili stav zmenšenej príčetnosti osoby, ktorá im dôkaz dobrovoľne vydala?

Prečo na dokonanie trestného činu daňového podvodu postačuje len vykonanie konania, a nie je podstatné, či štát neoprávnene uplatňovaný nárok na vrátenie DPH aj skutočne páchateľovi vráti alebo nevráti?

Ako súd rozhodol v prípade, keď bolo sporné, či je potrebné protiprávne konanie posúdiť podľa predpisov správneho práva alebo podľa predpisov trestného práva?

Musí prokurátor odôvodniť, prečo nezačal konanie o dohode o vine a treste?Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2019.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K povinnosti súdu nahrádzať nečinnosť prokurátora
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 3To 40/2018 zo dňa 29. 11. 2018

2. K znakom skutkovej podstaty trestného činu daňového podvodu
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1To 109/2018 zo dňa 16. 1. 2019

3. K páchaniu trestnej činnosti výlučne pod vplyvom alkoholu ako k dôvodu pre mimoriadne zníženie trestu
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To 2/2019 zo dňa 4. 2. 2019

4. K možnosti poškodeného podať odvolanie proti výroku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby
Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 4To 63/2018 zo dňa 10. 10. 2018

5. Priznanie obžalovaného v rámci záverečnej reči nemožno použiť ako dôkaz
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 4To/116/2016 zo dňa 13. 12. 2016

6. K zákonnosti dôkazného prostriedku, ktorý obžalovaný dobrovoľne vydal na výzvu policajta v dobe, keď bol v stave zmenšenej príčetnosti pod vplyvom alkoholu
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2To/21/2019 zo dňa 4. 4. 2019

7. K nebezpečnému prenasledovaniu formou sms správa e-mailov
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 5To/36/2016 zo dňa 22. 2. 2017

8. Prokurátor musí odôvodniť, prečo nezačal konanie o dohode o vine a treste, ak sú pre tento postup splnené podmienky
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 8To/15/2018 zo dňa 22. 11. 2018

9. K povahe anonymného svedectva a jeho význame pre hodnotenie viny obžalovaného
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 6To 6/2018 zo dňa 18. 9. 2018

10. Zastavenie trestného stíhania z dôvodu premlčania skutku nezakladá zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/167/2016 zo dňa 23. 7. 2018

11. K nezákonnosti dôkazov ako dovolaciemu dôvodu v trestnom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/75/2017 zo dňa 13. 6. 2018

12. Nezákonné konanie je potrebné podradiť pod tú právnu úpravu, ktorú postihuje najviac
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan 5/2017 zo dňa 27. 4. 2018

13. K porušeniu základných zásad dokazovania v trestnom konaní
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Tdo 92/2016 zo dňa 18. 4. 2018

14. K trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá pri trestnom čine v súvislosti s neprimeranou rýchlosťou a nesprávnou technikou jazdy
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 8To/20/2018 zo dňa 13. 2. 2019

15. K vplyvu stupňa opitosti vodiča motorového vozidla na určovanie druhu a výmery trestu
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 8To/28/2018 zo dňa 23. 1. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2019 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina