EPI noviny
EPI noviny

Vážený/á pán/pani, {%%FirstName%%} {%%LastName%%}


stalo sa pravidlom, že nový rok so sebou prináša okrem opakujúcich sa povinností aj veľa zmien a noviniek
v legislatívnej oblasti.

Z množstva aktuálnych príspevkov k zmenám v pracovnoprávnej problematike vyberáme tieto: Povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, Výpočet miezd a mzdových nárokov v roku 2022, Nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2022, Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022.

Zaradili sme aj príspevky k zmenám v daňovej a účtovnej oblasti, z nich odporúčame nasledovné: Novely daňových zákonov  pre rok 2022, Zmeny zákona o DPH v roku 2022, Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2021 a Koniec roka v podvojnom účtovníctve.

V novej rubrike s názvom Legislatíva a súdne rozhodnutia budeme zverejňovať prehľad nových zákonov a noviel zákonov za predchádzajúci mesiac. V mesiaci december 2021 vyšlo v Zbierke zákonov SR 108 predpisov. Pre zaujímavosť uvádzame,  že v roku 2021 vyšlo v Zbierke zákonov SR spolu 552 predpisov, z nich takmer jedna pätina práve v mesiaci december.

Tiež Vám dávame do pozornosti možnosť využívať naše právne kalkulačky, ktoré ponúkajú výpočty aktualizované pre rok 2022.

Aj v novom roku bude našim cieľom prinášať Vám podrobné informácie o zmenách v legislatíve a byť pre Vás pomocou pri ich aplikácii v praxi.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Legislatíva a súdne rozhodnutia
 
 

Vyšlo v Zbierke zákonov SR
prinášame prehľad vybraných predpisov za mesiac december 2021:

Nové zákony:

452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
487/2021 Z. z. Zákon o Komore geodetov a kartografov
534/2021 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022
540/2021 Z. z. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti
 

Novely zákonov:

453/2021 Z. z. o štátnej službe
454/2021 Z. z. o bankách
455/2021 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
456/2021 Z. z. o účtovníctve
457/2021 Z. z. o cenách
469/2021 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
470/2021 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
... zobraziť všetky novely zákonov
Funkcia EPI – PREPOJENIE DOKUMENTOV
Všetky funkcie a služby sú súčasťou EPI Právneho systému Basic, Medium aj Premium.
POROVNÁVANIE ČASOVÝCH VERZIÍ Súvisiace predpisy a vykonávacie predpisy
Zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.) na predpisy, ktoré príslušné ustanovenie menia, boli nimi menené, rušia, boli nimi rušené, na ktoré predpis odkazuje, ako aj na súvisiace vykonávacie predpisy.

Súvisiace dokumenty
Systém je prepojený pri jednotlivých ustanoveniach predpisov na súvisiace dokumenty, a to v podobe komentárov, finančných spravodajcov, rozhodnutí súdov, odborných článkov, príkladov z praxe, vzorov zmlúv a právnych podaní atď.
 

Rozhodnutia Ústavného súdu SR
publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky:

491/2021 Z. z. Nález ÚS SR vo veci vyslovenia nesúladu vybraných ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
492/2021 Z. z. Nález ÚS SR vo veci vysloveniu nesúladu ustanovenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“
550/2021 Z. z. Nález ÚS SR k namietanej neústavnosti vybraných ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia
551/2021 Z. z. Nález ÚS SR k namietanej neústavnosti vybraných ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia
 

Z rozhodovacej činnosti súdov
výber zo 146 nových autorsky spracovaných rozhodnutí v mesiaci december:

 
Právo a judikatúra v praxi 12/2021   Pokiaľ k Vašej práci potrebujete rozhodnutia súdov, odporúčame tiež výber zaujímavých rozhodnutí,
ktorý pre Vás pripravujeme každý mesiac:
Právo a judikatúra v praxi 12/2021
 
 
Novinky v obsahu
 
 

Určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti

Určovanie výšky ceny za dielo a okamihu jej splatnosti
Článok podrobne mapuje problematiku dvoch zásadných vlastností nároku na cenu za dielo, a to určovania výšky ceny diela a okamihu vzniku nároku na jej zaplatenie.

V prvej časti rozoberá pravidlá určovania jej výšky.
V druhej sa zaoberá okamihom vzniku nároku na jej zaplatenie, od ktorého sa následne odvíja aj jej splatnosť.
Opierajúc sa o bohatú judikatúru podáva výklad právnej úpravy uvedených inštitútov obsiahnutej v Obchodnom zákonníku.
Zároveň upozorňuje aj na stanoviská súdnej praxe k frekventovaným dojednaniam zmlúv o dielo, ktorými zhotoviteľ a objednávateľ vplyvy zákonnej úpravy na ich právny vzťah modifikujú.
V neposlednom rade sa príspevok dotýka aj aspektov súvisiacich s fakturáciou ceny diela.
bodka-siva
Videoškolenie: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – výpočty od 1. 1. 2022
Zmena v zákone o slobode informácií – aktualizovaný komentár
Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2021 (obsah čísla)
 
 
Eurokódex judikatúra a monotematiky
 
     
Odpočúvanie – komparácia
Odpočúvanie podľa Trestného poriadku a zákona o ochrane pred odpočúvaním (komparácia).
 
Judikatúra k väzbe
Predkladaný výber 133 súdnych rozhodnutí je zameraný na rôzne aspekty týkajúce sa väzby. Celá zbierka právnych viet s odkazmi na celé znenia rozhodnutí je prehľadne a tematicky rozdelená na niekoľko častí.
 
Odporúčame
 
 
Webinár   Eurokódex publikácie
bodka-modra   bodka-modra
Cookies lišta
od 1. 2. 2022
  Dokazovanie v trestnom konaní – Obvinený – Judikatúra

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. o správnom nastavení cookies lišty a o význame zberu cookies pre prevádzkovateľov webových stránok.

 

 

Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež na práva obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov, ako napr. pri výsluchu svedkov alebo iných dôkazov.

 

 
 
Zostaňme v kontakte
 
Naši obchodní zástupcovia sú vám k dispozícii kedykoľvek.
Naše operátorky sú vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 7.00 do 15.00 hod.
 
phone envelope Facebook Linkedin
041 / 70 53 222 objednavky@pp.sk Facebook Linkedin
 
EPI – ekonomické a právne informácie prináša spoločnosť Poradca podnikateľa, Žilina EPI – ekonomické a právne informácie
prináša spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,  Žilina